Jul 25, 2012

Ciri Orang Yang Benar Imannya & Bertakwa

Ciri-ciri orang yang benar-benar Imannya dan Bertakwa di jelaskan dalam Al-Quran Surah Al-Baqarah Ayat 177 :


Pokok-pokok kebajikan

  

Artinya :
Bukanlah menghadapkan wajahmu ke arah timur dan barat itu suatu kebajikan, akan tetapi sesungguhnya kebajikan itu ialah beriman kepada Allah, hari kemudian, malaikat-malaikat, kitab-kitab, nabi-nabi dan memberikan harta yang dicintainya kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta; dan (memerdekakan) hamba sahaya, mendirikan shalat, dan menunaikan zakat; dan orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji, dan orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan. Mereka itulah orang-orang yang benar (imannya); dan mereka itulah orang-orang yang bertakwa.


Dapat di ambil kesimpulan bahwa ciri-ciri orang yang benar-benar Imannya dan Bertakwa ialah :
  1. Senantiasa beriman kepada Allah, hari akhir, malaikat-malaikat, kitab-kitab, & nabi-nabi
  2. Senang bershodaqoh dengan memberikan harta yang dicintainya dapt kepada kerabatnya, anak-anak yatim, orang-orang miskin, musafir (yang memerlukan pertolongan) dan orang-orang yang meminta-minta, dan memerdekakan hamba sahaya
  3. Selalu mendirikan shalat dan menunaikan zakat
  4. Orang-orang yang menepati janjinya apabila ia berjanji
  5. Orang-orang yang sabar dalam kesempitan, penderitaan dan dalam peperangan
Ya, mereka itulah orang-orang yang benar-benar imannya dan dapat di katakan orang yang bertakwa